Home » Inschrijven » Aanmeldingsprocedure

AANMELDINGSPROCEDURE VOOR GEÏNTERESSEERDEN : 

 

Hoe is de procedure ?

 

Als geïnteresseerd bent in ons project, schrijf je dan vrijblijvend in via het formulier op de website.

Vervolgens wordt je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met (een vertegenwoordiging van) het bestuur.  

 

Na dat gesprek heb je dan 3 mogelijkheden: 

 

  • Je blijft geïnteresseerde en wordt via de website op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in ons project zoals ook nu al het geval is. Hieraan zijn geen kosten verbonden en is vrijblijvend

 

  • Je wordt vriend en totdat alle woningen bezet zijn betaal je eenmalig € 500,-- ter dekking van de eerste aanloopkosten. Deze eenmalige bijdrage is niet restitueerbaar. Je krijgt dan een volgnummer op de vrienden wachtlijst. Je kunt dan een optie nemen op een van de vrije woningen voor 14 dagen. Na 14 dagen moet je aangeven of je voldoende vertrouwen hebt in het project en zo ja dan ga je een verdere financiële en juridische binding aan met de Stichting Minidorp door ondertekening van de “Overeenkomst voorbereiding bouw Minidorp in de Stad” en daarmee wordt je deelnemer.

Wordt je vriend nadat alle woningen zijn bezet dan betaal je eenmalig € 75,-- inschrijfgeld en krijgt daarmee een volgnummer op de vriendenwachtlijst.

 

  • Als deelnemer betaal je per omgaande de eerste deelnemersbijdrage (op dit moment € 30.000,--). Deze bijdrage is ter dekking van de voorbereidingskosten zoals architectenkosten en adviseurs voor b.v. bouwkosten, installaties en constructie. Deze bijdrage wordt t.z.t. in mindering gebracht op de uiteindelijke vrij op naam prijs van de woning. Afhankelijk van je persoonlijke situatie kunnen deze voorbereidingskosten ook worden mee gefinancierd bij de uiteindelijke koop.

Als deelnemer ben je lid van de deelnemersvergadering. Je kunt dan meepraten en beslissen over de ontwikkeling van het hele project. Je krijgt verder ook 2 gesprekken met de architect over de indeling van je appartement en je kunt deelnemen in werkgroepen. Als deelnemer krijg je ook het wachtwoord van het besloten gedeelte van onze website waarop je alle documenten, zoals tekeningen, verslagen, procedures e.d. kunt vinden. Voor de verdere rechten en plichten zie Artikel 6 van het  Huishoudelijk Reglement van  de Stichting minidorp in de Stad.

 

 

Vastgesteld door bestuur op 25 augustus 2017.

 

AK/25.08.2017